O ceny zakladatelů brněnského plavání
29 200 Polohový závod žačky A