O ceny zakladatelů brněnského plavání
28 100 Volný způsob žáci B