O ceny zakladatelů brněnského plavání
27 100 Volný způsob žačky B