O ceny zakladatelů brněnského plavání
24 100 Polohový závod žáci C