O ceny zakladatelů brněnského plavání
23 100 Polohový závod žačky C