O ceny zakladatelů brněnského plavání
20 100 Volný způsob žáci A