O ceny zakladatelů brněnského plavání
2 50 Volný způsob žáci C