O ceny zakladatelů brněnského plavání
19 100 Volný způsob žačky A