O ceny zakladatelů brněnského plavání
16 100 Znak žáci B