O ceny zakladatelů brněnského plavání
15 100 Znak žačky B