O ceny zakladatelů brněnského plavání
12 50 Znak žáci C