O ceny zakladatelů brněnského plavání
11 50 Znak žačky C