XXX. ročník Velké ceny Brna v plaveckém pětiboji masters
10 100 Polohový závod Ženy