Letní pohár ČR desetiletých Morava
9 100 Polohový závod Žačky