Letní pohár ČR desetiletých Morava
22 200 Polohový závod Žáci