Jarní mezioddílový přebor PoPro-UnOl
29 50 Prsa Žáci 2005