Jarní mezioddílový přebor PoPro-UnOl
17 50 Motýlek Žáci 2006