Meziokresní přebor NJ OS
10 100 Polohový závod Ženy