Jarní KPŽ 10 a 11-ti letých OLK a ZLK
32 800 Volný způsob Žáci 2006