Jarní KPŽ 10 a 11-ti letých OLK a ZLK
28 200 Polohový závod Žačky 2006-2007