Jarní KPŽ 10 a 11-ti letých OLK a ZLK
27 200 Polohový závod Žáci 2006-2007