Jarní KPŽ 10 a 11-ti letých OLK a ZLK
12 100 Polohový závod Žáci 2006-2007