O mokrého Emana 2017
18 100 Polohový závod Žačky B