Velká cena Ostravy - 2. kolo ČP
16 200 Polohový závod Ženy