VC Kopřivnice
28 100 Volný způsob Starší žáci;Mlladší