Májové Brno 2017
16 200 Polohový závod žačky 2005-2006