Májové Brno 2017
15 200 Polohový závod žačky 2003-2004