Májové Brno 2017
13 200 Polohový závod žáci 2003-2004