Meziokresní přebor Valašsko
21 4x50 Volný způsob Nejmladší muži;Mladč