Meziokresní přebor Valašsko
20 400 Volný způsob Nejmladší ženy;Mladš
Rozplavba 1
2 PĚCHOVÁ Johanka 2002 TJRo 99:99.99
3 KOLÁČKOVÁ Martina 2006 TJRo 99:99.99
4 OBŠÍVAČOVÁ Jana 2002 TJRo 99:99.99
Rozplavba 2
1 BORÁKOVÁ Štěpánka 2004 TJRo 99:99.99
2 DVOŘÁKOVÁ Magdalena 2005 TJRo 06:39.44
3 GADASOVÁ Monika 2006 SpPř 05:30.00
4 PAVELKOVÁ Ganvara 2006 SpPř 06:00.00
5 DOHNÁLKOVÁ Viktorie 2008 TJRo 06:42.00
6 DIVÍNOVÁ Marie 2002 TJRo 99:99.99