Krajské přebory mladšího žactva
7 50 Volný způsob žačky D;žačky E;žačk