Krajské přebory mladšího žactva
29 200 Volný způsob žáci D;žáci E