Krajské přebory mladšího žactva
28 400 Volný způsob žačky D;žačky E