Krajské přebory mladšího žactva
27 200 Polohový závod žáci D;žáci E