Krajské přebory mladšího žactva
20 200 Znak žačky D