Krajské přebory mladšího žactva
2 100 Znak žáci D;žáci E;žáci F