Krajské přebory mladšího žactva
17 100 Volný způsob žáci D;žáci E;žáci F