Krajské přebory mladšího žactva
16 100 Volný způsob žačky D;žačky E;žačk