Krajské přebory mladšího žactva
14 400 Volný způsob žáci D;žáci E