Krajské přebory mladšího žactva
13 200 Volný způsob žačky D;žačky E