Krajské přebory mladšího žactva
12 100 Polohový závod žáci D;žáci E;žáci F