Krajské přebory mladšího žactva
10 100 Motýlek žáci D;žáci E