Krajské přebory žactva - dlouhé tratě
3 1500 Volný způsob žáci 2004-2006