Strakonický Zlatý Fez
24 100 Volný způsob ženy;dorost starší;d