Strakonický Zlatý Fez
23 100 Volný způsob muži;dorost starší;d