Dlouhé tratě Praha
4 1500 Volný způsob muži (2002)-2006