Dlouhé tratě Praha
1 800 Volný způsob žákyně 2007-8