Velikonoční závody 50. ročník
9 100 Polohový závod Ženy