Velikonoční závody 50. ročník
19 100 Polohový závod Muži