Meziokresní přebor 2018
7 50 Volný způsob žačky A;B;C;D;E;F